Administrativne usluge

Za potrebe porodice ili prijatelja preminulog, koji nisu u mogućnosti da prikupe dokumentaciju za sahranu, raspolažemo ljudstvom, čiji je posao da baš to odradi umesto njih. Dokumentacija je jednako bitna kao i sam čin sahrane, jer ako se ne uradi sve blagovremeno, u nekim slučajevima posle sahrane je kasno, pa procedure mogu trajati jako dugo. Mi radimo:

  • Kompletno sređivanje papira za transport, u zemlji i inostranstvu,
  • kompletno sređivanje papira za sahranu,
  • zakazivanje sahrane na groblju,
  • zakazivanje sahrane kod sveštenika,
  • sređivanje papira posle sahrane, izvod iz matične knjige umrlih,
  • prijava smrti,
  • Podnošenje zahteva za refundaciju troškova.